Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Opgave 1
 
Avisernes hjemmesider  Opgave 2
 Tekst og overskrift  Opgave 3
 En nyhed fra Danmark  Opgave 4
 Sport  

 Opgave 5
 
Pressefoto   Opgave 6
 Biografen

 Opgave 7
 Vejret 

 Opgave 8
 
Morsom, sørgelig, grotesk ....

 Opgave 9
 En nyhed som ...  Opgave 10
 Radioavisen     Opgave 11
 Min egen net-avis 
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!
Tema 6  -  Net-medier

Mål

At eleven
 • bliver kendt med danske netaviser og det ordforråd som bruges i aviserne.
 • bruger sproget for at kommunikere med andre.
 • læser forskellige typer af tekster og bruger forskellige læsemetoder
 • (skimming og skanning).
 • kan identificere de vigtigste punkter i nyheder, både fra radio og avis.
 • får et indblik i det danske samfund og dansk kultur gennem netaviser.
 • skriver selv, genfortæller eller siger sin mening om forskellige nyheder.
 • genfortæller en nyhed. 
 • lytter til nyheder og andre fortællinger.
 • samarbejder med andre, arbejder kreativt og evaluerer både sit arbejde og andres.
Opgaver De næste 4 uger kommer du til med at arbedje med net-aviser og lave forskellige opgaver i forbindelse med dem.  

Opgaverne i temaet er i alt elleve. 

Den sidste opgave drejer sig om at du samler sammen de opgaver, som du allerede har lavet og laver din egen net-avis.

I Medietimens værktøjskasse finder du mange gode vejledninger.

 1. Kig på avisernes hjemmesider.
 2. Tekst og overskrift.
 3. En nyhed fra Danmark.
 4. Sport
 5. Pressefoto
 6. Biografen
 7. Vejret
 8. Morsom, sørgelig, grotesk, utrolig, ironisk eller rædelsfuld.
 9. En nyhed som bygger på din undersøgelse
 10. Radioavisen
 11. Min egen net-avis

Kilder

Netsider
Fakta om Film

Tidsramme

4 uger

Præsentation

En net-avis.

Evaluering

Selvevaluering
Evaluering af andres opgaver og arbejde
Lærerens evaluering


   © Tungumálaver Den Danske Ordbog