Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Opgave 1
 Bermtheder     Opgave 2
 En kendt dansker
   

 Opgave 3
 Folk i TV
 

 Opgave 4
 Rollemodellen
   

 Opgave 5
 Om fem år
 

 Opgave 6
 For sjov
 

 Opgave 7
 Når mor kommer hjem
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!
Tema 7 - Helte, skurke og rollemodeller
Mål At eleven
 • forstår mundligt dansk som det forekommer i medierne.
 • lærer at udvælge relevante oplysninger fra mundtlige kilder.
 • lærer at udvælge relevante oplysninger fra opslagsværker og internettet ved at bruge læsestrategier.
 • kan læse og forstå autentiske tekster.
 • kan skriftligt redegøre for emner han/hun kender godt.
 • kan argumentere for egne meninger og valg.
 • evaluerer, målrettet, eget arbejde.
 • får bedre indsigt ind i dansk kulturliv og historie.
 • øver brugen af netordbog.
 • bruger IT i i læringen
Opgaver
 1. Berømtheder
 2. En kendt dansker
 3. Folk i TV
 4. Rollemodellen
 5. Om fem år
 6. For sjov
 7. Når mor kommer hjem
Kilder Valgte sider fra internettet
Den danske netordbog
Egen erfaring
Fakta om Film
Tidsramme 3 uger
Presentation Noter om berømte personer.
En kendt dansker – et referat.
Brainstorming om positive karakteristik.
En ønskeliste med fokus på egen person.
Analysere og gruppere personerne i en film.
Evaluering Elevens evaluering af eget arbejde.
Elevens evaluering af opgaverne.

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog