Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Opgave 1
 
Avisernes hjemmesider  Opgave 2
 Tekst og overskrift  Opgave 3
 En nyhed fra Danmark  Opgave 4
 Sport  

 Opgave 5
 
Pressefoto   Opgave 6
 Biografen

 Opgave 7
 Vejret 

 Opgave 8
 
Morsom, sørgelig, grotesk ....

 Opgave 9
 En nyhed som ...  Opgave 10
 Radioavisen     Opgave 11
 Min egen net-avis 
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!
Tema 6: Net-medier

 

1. Kig på avisernes hjemmesider

 

Mål

Aktivitet

Læse

At kunne indentificere og forstå informationer i internetsider der er relevante for eleven i den situation han/hun er i.

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Beskriv hver avis for sig.

Fortæl på hvilken måde aviserne ligner hinanden.  Hvad er forskelligt?

Skrive

At stille skriftligt spørgsmål, bede om informationer.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Spørg hvilken af de fire aviser de bedst kan lide.

Skriftlig evaluering.

Præsentation

At beskrive ting han/hun er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

Skriv en tekst hvor du sammenligner aviser.  Brug elevernes svar som kilde til din tekst.

Kommunikere

At sende e-post

Skriv e-post til 8 elever og spørg dem hvilken avis de bedst kan lide.

 

2. Tekst og overskrift

 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Find nyheder om et bestemt emne.

Par sammen tekst og overskrift.

Skrive

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriftlig evaluering.

Kommunikere

At sende e-post

Lav en opgave til din klassekammerat hvor han/hun skal parre sammen tekst og overskrift.

Evaluer din klassekammerats løsning.

Løs en opgave som din klassekammerat har lavet.

 

3. En nyhed fra Danmark

 

Mål

Aktivitet

Læse

At kunne indentificere og forstå informationer i internetsider der er relevante for eleven i den situation han/hun er i.

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Find en nyhed på internettet, læs den og finde svar på bestemmte spørgsmål.

Skrive

At fortælle om nyheder på et enkelt men forståeligt sprog.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Svar spørgsmål på et svarskema.

Skriftlig evaluering.

 

4. Sport

 

Mål

Aktivitet

Læse

At kunne indentificere og forstå informationer i internetsider der er relevante for eleven i den situation han/hun er i.

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Læs en nyhed om sport.

Tale

At fortælle kort hvad en skevet tekst handler om.

Genfortæl nyheden til din lærer mundtligt ud fra dine noter.

Skrive

At fortælle om nyheder på et enkelt men forståeligt sprog.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Notér vigtige oplysninger mens du læser. 

Skriv en genfortælling af nyheden.

Skriftlig evaluering.

 

5. Pressefoto

 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Find et godt pressefoto.

Skrive

At lave en beskrivelse af en begivenhed.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriv en undertekst til en pressefoto.

Skriv en nyhed på 50-60 ord.

Skriftlig evaluering.

Præsentation

At beskrive ting han/hun er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

Skriv en tekst hvor du sammenligner aviser.  Brug elevernes svar som kilde til din tekst.

Kommunikere

At sende e-post

Send en pressefoto som du har selv fundet til din klassekammerat.

 

6. Biografen

 

Mål

Aktivitet

Læse

At kunne indentificere og forstå informationer i internetsider der er relevante for eleven i den situation han/hun er i.

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Find ud af hvad går i biograferne i Stor-København området.

Læs to filmanmeldelser.

Svar på spørgsmål.

Skrive

At beskrive skriftligt handlingen i en film.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriv en tekst hvor du sammenligner de to filmanmeldelser.

Skriftlig evaluering.

 

7. Vejret

 

Mål

Aktivitet

Læse

At kunne indentificere og forstå informationer i internetsider der er relevante for eleven i den situation han/hun er i.

Læs vejrudsigten.

Skrive

At lave en opdigtet beskrivelse af vejret.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

At lave en 5-døgns prognose.

Skriftlig evaluering.

Præsentation

At bruge det ordforråd eleven råder over på en enkel måde til at beskrive vejret.

Fortæl hvordan vejret kommer til med at blive de næste par dage.

Kommunikere

At gennemføre en strukturet samtale hvor eleven har forberedt sig.

Fortælle om og svare på spørgsmål i forbindelse med vejrudsigten.

 

8.  Morsom, sørgelig, grotesk, utrolig, ironisk eller rædelsfuld

 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

At forstå indholdet i længere tekster, selvom eleven ikke forstår hvert eneste ord.

Læs en nyhed som er enten morsom, sørgelig, grotesk, utrolig, ironisk eller rædelsfuld.

Skrive

At fortælle om nyheder.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Tag noter mens du læser.

Skriv din egen nyhed som bygger på klassekammeratens fortælling.

Skriftlig evaluering.

Lytte

At forstå og identificere nøgleoplysninger fra en nyhed på en lydoptagelse.

Lyt til en genfortælling af en nyhed. Tag noter mens du lytter.

Fortælle

At genfortælle en nyhed

Genfortæl din nyhed til en klassekammerat.

 

9. En nyhed som bygger på din undersøgelse

Mål

Aktivitet

Skrive

At stille skriftligt spørgsmål, bede om informationer.

At fortælle om nyheder og udtrykke meninger om dem på et enkelt men forståeligt sprog.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Spørg hvilken af de fire aviser de bedst kan lide.

Lav en statistik over elevernes svar.

Skriv en nyhed.

Skriftlig evaluering.

Præsentation

At beskrive ting han/hun er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

Skriv en tekst hvor du sammenligner aviser.  Brug elevernes svar som kilde til din tekst.

Kommunikere

At udtrykke personlige meninger

Lav et spørgeskema til dine klassekammerater og spørg dem bla. hvilken avis de bedst kan lide.

 

10. Radioavisen

 

Mål

Aktivitet

Skrive

At fortælle om nyheder.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriv noter ud fra det du hører.

Skriv noter om til forståelige sætninger.

Skriftlig evaluering.

Lytte

At forstå de vigtigste punkter i nyheder.

At forstå og indentificere nøgleoplysninger fra nyheder.

Lyt til nyhederne på P1 Danmarks radio. Tag noter.

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog