Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi

 Opgave 1
 Verden...da jeg blev født

 Opgave 2
 Min fødselsdag
 Opgave 3
 Mine interesser
 Opgave 4
 Min skole
 Opgave 5
 Min mening om skolen
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Væsgo spis!
Tema 2: Mål - Aktivitet

 

1.    Verden som den var da jeg blev født

Mål

Aktivitet
Finde og vælge

At lære at bruge relevante kilder.

At lære at vælge oplysninger der er relevant for eleven.


At lære bruge netordbog.

Søg oplysninger i aviser, på internettet eller i opslagsbogen Öldin okkar.

Få hjælp af familiemedlemmer og andre som husker denne tid.

Tjek i netordbogen om du har stavet rigtigt.

Læse

At læse sagprosa som handler om emner som er relevate for eleven og han har nogen baggrundsviden om.

Læs de oplysninger der dukker op i forskningsarbejdet og du synes er interessant.

Vælg oplysninger der er relevante for dig.

Skrive

At lave et skriftligt referat om begivenheder der ligger i fortiden.

At skrive en sammen-hængende tekst i datid.

At lære at skelne imellem brugen af da og når.

Skriv et sammenhængende referat af de begivenheder du syntes var interessant.

Brug disse spørgsmål for at hjælpe dig fremad.

Skriv teksten i datid.

Kommunikere

At lære at bruge kommunikationscentret.

Du skal sende dit referat som vedhæng og lægge det i mappen.

 

2.    Min fødselsdag

Mål

Aktivitet

Finde og vælge

At lære at bruge relevante kilder.

At lære at vælge oplysninger der er relevante for eleven

Søg oplysninger i aviser, på internettet eller i Öldin okkar  og få hjælp af familiemedlemmer og andre som husker denne tid.

Vælg oplysninger der er relevante for dig.

 

Læse

At læse sagprosa som handler om emner som er relevate for eleven og han har nogen baggrundsviden om.

Læs de oplysninger der dukker op i forskningsarbejdet og du synes er interessant.

Brug denne liste til hjælp.

Skrive

At skrive en nyhed og udtrykke en mening på et enkelt sprog.

Skriv en nyhed i avisen om at du er blevet født!

Skriv også nogle korte fortællinger om hvad der skete den dag. Se opgaven!

 

3. Mine interesser

Mål

Åktiviteter

Læse

At læse en tekst der indeholder dagligdags ordforråd tilkynyttet emner eleven beskæftiger sig med.

Læs invitationen grundigt i gennem.

 

Læs hvordan de andre har svaret på brevet.

Skrive

At skrive et brev hvor eleven svarer på en annonce eller søger job som kræver at han/hun giver detaljerede oplysninger.

Skriv et brev hvor du svarer på en invitation til at deltage i et ungdomsprogram.

Brug følgende liste .

Kommunikere

At sende e-post. 

Skriv e- post til alle de andre. Fortæl dem hvilken workshop du skal deltage i. Bed dem som har søgt om det samme at svare dig.

Svar dem som har truffet det samme valg som dig.

 

4.   Min skole

Mål

Åktiviteter

Dokumentere

 

At tage billeder.

 

Dokumenter din dag.

Vælg billeder

Mundtligt

At beskrive mundtligt ting og sager som eleven er godt kendt med.

At beskrive erfaringer og begivenheder som eleven har deltaget i på en ikke alt for kompliceret måde.

Lav tekst til en billedserie om din skole.

 

Indtal din tekst så den passer til billederne.

 

Argumentere

At begrunde mit valg, mine hensigter og handlinger.

Argumentér for din mening om skolen.

Hvorfor? Hvordan?

Mundtlig præsentation

 

At lave et PowerPoint show.

At indtale en tekst.

 

Lav et powerpoint præsentation med billeder.

Intal tekst

5. Min mening om skolen

Mål

Åktiviteter

     
     
     
     

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog