Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi

 Opgave 1
 Verden...da jeg blev født

 Opgave 2
 Min fødselsdag
 Opgave 3
 Mine interesser
 Opgave 4
 Min skole
 Opgave 5
 Min mening om skolen
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Væsgo spis!
3. Mine interesser       

  • Du har fået invitation til at deltage i et nordisk ungdomsprogram i Danmark. Læs invitationen grundigt igennem og reager på den.

  • Skriv brevet og brug denne liste til at minde dig på hvordan man skriver en ansøgning.

  • Husk at det er et formelt brev.
     
Nordisk råd / Nordisk ministerråd

Odense i september 2010  

I uge 16, 18. – 23. april, året 2011 er der planlagt et nordisk ungdomsprogram i Odense i Danmark. Formålet er at unge fra alle de nordiske lande får lejlighed til at mødes og arbejde sammen om deres interesser. Programmet byder på workshops i sport, teater, dans, musik, tegne, maleri, journalistik, skriveværksted, ler- og glasværksted, filmkundskab.  Med alle grupper vil der arbejde eksperter i de forskellige kreative fag. 

Programmet får støtte fra nordiske kulturfonde som dækker undervisning, kost og logi. Deltagerne må selv betale for rejsen til Danmark, d.v.s. til Odense.

Interesserede bedes sende en ansøgning hvor de præsenterer sig selv og giver en god beskrivelse af deres interesser. Ansøgningen bedes sendes med attatchment til e- mail til følgende adresse (nannaa@laugalaekjarskoli.is)  inden d. 31. november 2010.

Med venlig hilsen,

Pauline Lauridsen
programchef

plauridsen@mail.dk

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog