Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Opgave 1
 Postkort  Opgave 2
 Guide i Kbenhavn  Opgave 3
 Vise vej  Opgave 4
 Restaurant  Opgave 5
 Danmark og jeg  Opgave 6
 Min danske verden i Island
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!

 

Tema 8: Mit Danmark

 

1. Postkort fra Danmark

 

Mål

Aktivitet

Finde og vælge

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post og  pjecer.

 

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

Skrive postkort.

 

Kulturformidling

At få aktiveret foreliggende viden og erfaring og få den præsenteret i en ny sammenhæng.

Skrive om erfaringer af danskheden.

Evaluering

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Evaluering i logbog.

 

2. Guide om København

 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At forstå indholdet i længere tekster, selv om eleven ikke forstår hvert eneste ord.

At indentificere og forstå informationer I f.eks. brochurer, internetsider, e-post, og pjece.

Søge og vælge oplysninger fra hjemmesider på Internettet.

Tale og fortælle

At beskrive ting og sager jeg er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

At holde en kort præsentation af eller et foredrag om et projekt eller opgave eleven har lavet og har fået lejlighed til at forberede mig.

Fortælle om seværdigheder

Skrive

At lave en beskrivelse af en opdigtet rejse som eleven har deltaget i.

At beskrive skriftligt hvad eleven har gjort i undervisningen, fortælle om hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Lave en rejseplan. 

Evaluering i logbogen.

 

3. Vise vejen

 

Mål

Aktivitet

Læse

At indentificere og forstå informationer på internettet.

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

Finde den korteste vej på kortet.

Kommunikere

At deltage i diskussion om kendte emner.

At give konkrete oplysninger angående det at vise vej.

Vise vej og indspille samtalet.

Tale og fortælle

At beskrive ting og sager eleven er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

Vise vej og indspille samtalet.

Skrive

At beskrive skriftligt hvad eleven har gjort i undervisningen, fortælle om hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Evaluering i logbogen.

 

4. Restaurant

 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At indentificere og forstå informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post, og pjece.

Vælge restaurant og finde oplysninger om den.

Skrive

At skrive en sammmenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skrive en sammenhængende referat om restaurant.

Evaluering i logbogen.

 

5. Danmark og jeg

 

Mål

Aktivitet

Finde og vælge

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post og  pjecer.

 

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

Skrive postkort.

 

Kulturformidling

At få aktiveret foreliggende viden og erfaring og få den præsenteret i en ny sammenhæng.

Skrive om erfaringer af danskheden.

Evaluering

At beskrive skriftligt hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Evaluering i logbog.

 

6. Min danske verden i Island

 

Mål

Aktivitet

Læse

At læse sagprosa som handler om emner som er relevante for eleven og han har nogen baggrundsviden om.

Vælge oplysninger som er relevante for eleven.

Skrive

At skriftligt redegøre for emner eleven godt kender.

At beskrive skriftligt hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Lave en statusrapport.

Evaluering i logbogen.

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog