Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi

 Opgave 1
 En minikrimi

 Opgave 2
 Hjælp politiet efterlysninger
 Opgave 3
 Et referat
 Opgave 4
 Klassens krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!
Tema 4: Mål - Aktivitet

 

1. En kriminovelle

Mål

Aktivitet

Læse

At læse en kriminovelle som eleven kan idenificere sig med og har tilknytning til sin hverdag.

At forstå indholdet i længere tekster, selv om eleven ikke forstår hvert eneste ord.

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

 

Læse kriminovelle og lave en opgave.

Skrive

At beskrive skriftligt hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Evaluering i logbog.

2.     Efterlysninger

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer på internettet.

 

Finde en efterlysning på nettet.

Skrive

At forklare et problem og hvorfor det er et problem, give sin mening om det, og hvordan den kan løses.

Et referat af et efterlysningsforløb.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad eleven har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skrive en referat om efterlysninger.

Evaluering i logbogen.

 

 

3.     Min sag

Mål

Aktivitet

Lytte

At forstå de vigtigeste punkter i nyheder og udsendelser i fjernsyn der handler om aktuelle emner.

Lytte til en nyhed.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Svare spørgsmålene

Evaluering i logbog.

 

4.     Klassens krimi

Mål

Aktivitet

Læse

At læse tekster der indeholder dagligdags ordforråd tilknyttet emnet som eleven beskæftiger sig med.

Læse klassens krimi.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

 

Skrive en del af klassens krimi.

Evaluering i logbog.

 

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog