Tema 1  -  Portræt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...

 Opgave 1
 
Rekord 

 Opgave 2
 Verdensrekord  Opgave 3
 Opfindelse
   Opgave 4
 Mit eksperiment
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kærlighed
 Tema 10 - Værsgo spis!

 

 

Tema 3: Rekorder, opfindelser og eksperimenter

 

1. Rekord

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post og  pjecer.

 

Søge oplysninger om rekorder.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skrive et sammenhængende referat af rekorder.

Evaluering i logbog.

 

2. Verdensrekord 

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post og  pjecer.

 

Søge efter oplysninger om verdensrekorder.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skrive referat om verdensrekord.

Evaluering i logbogen.

 

3. Opfindelser/innovationer

Mål

Aktivitet

Læse

At skanne en længere tekst og finde relevante oplysninger.

At identificere og forstå  relevante informationer i f.eks. brochurer, internetsider, e-post og  pjecer.

Søge efter en opfindelse.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At gøre rede for sit valg og begrunde det skriftligt.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skrive en sammenhængende referat om opfindelse.

Evaluering i logbogen.

 

4. Mit eksperiment 

Mål

Aktivitet

Tale og fortælle

At beskrive ting og sager eleven er godt kendt med og har arbejdet med på dansk.

At beskrive sine erfaringer og begivenheder eleven har deltaget i.

At fortælle i detaljer elevens eksperiment foran kamera.

 

Indspille en eksperiment.

Skrive

At skrive en sammenhængende tekst om emner som eleven synes er interessante og har baggrundsviden om.

At beskrive skriftligt hvad jeg har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Notere ideér.

Evaluering i logbog.

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog