Tema 1  -  Portrćt
 Tema 2  -  Min biografi
 Tema 3  -  Rekorder...
 Tema 4  -  Krimi
 Tema 5  -  Uddannelse
 Tema 6  -  Net-medier
 Tema 7  -  Helte, skurke...
 Tema 8  -  Mit Danmark
 Tema 9  -  Kćrlighed
 Tema 10 - Vćrsgo spis!
 Opgave 1
 Mad  Opgave 2
 Café Klam  Opgave 3
 Vegetar hvorfor?  Opgave 4
 Vćlg en artikel
Tema 10: Vćrsgo spis!

1. Mad
  Mål Aktivitet
Skrive At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.
Skriftlig evaluering

2. At være sig selv
  Mål Aktivitet
Læse
At forstå indholdet i en lægere tekst selvom eleven ikke forstår hver eneste ord.

At forstå sagprosa som handler om emner som er relevante for eleven og han/hun har nogen baggrundsviden om.

Læs artiklen Jeg lærte at være mig selv.

Svar på spørgsmål og arbejd med ord som forekommer i teksten.

Skrive
At skrive enkle sammenhængende tekster om emner som eleven har nogen baggrundsviden om.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriv enten Christinas biografi eller en artikel om Christina.

Skriftlig evaluering.

Kommunikere
At gennemføre en struktureret samtale hvor eleven har forberedt sig selvom eleven får nogle uventede spørgsmål for at uddybe samtalen.

At skaffe sig nødvendige oplysninger.

Rollespil en samtale mellem Christina og en journalist.

 

3. Café Klam

  Mål Aktivitet
Læse
At forstå indholdet i en lægere tekst selvom eleven ikke forstår hver eneste ord.

At forstå sagprosa som handler om emner som er relevante for eleven og han/hun har nogen baggrundsviden om.

At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

Læs artiklen Café Klam.

Svar på spørgsmål og arbejd med ord som forekommer i teksten.

Skriv en genfortælling af teksten på islandsk.

Find en opskrift på internettet som kunne godt bruges på Café Klam.

Skrive
At stille spørgsmål.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Lav mindst 10 spørgsmål ud fra teksten.

Skriftlig evaluering.

Kommunikere
At sende e-post
Giv din klassekammerat en karakter.

 

4. Vegetar – hvorfor?

  Mål Aktivitet
Læse
At skanne tekster og finde relevante oplysninger.

At forstå indholdet i længere tekster, selvom eleven ikke forstår hvert eneste ord.

At indentificere og forstå informationer.

Læs artiklen Vegetar – hvorfor?

Søg oplysninger på nettet om Vegetaner.

Søg de rigtige svar ved spørgsmål.

Skrive
At skrive enkle sammenhængende tekster om et emne som eleven har nogen baggrundsviden og bruge en ordbog og opslagsværker.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Arbejd med forskellige kilder og skriv en stil.

Skriftlig evaluering.

 

5. Vælg en artikel

  Mål Aktivitet
Læse
At forstå indholdet i længere tekster, selvom eleven ikke forstår hvert eneste ord. Læs en artikel som eleven har selv valgt.
Skrive

At beskrive skriftligt handlingen i en artikel.

At beskrive skriftligt hvad han/hun har gjort i undervisningen, fortælle hvad han/hun har lært, evaluere hvad der var nemt og hvad der var mindre nemt og begrunde hvorfor.

Skriv en referat af artiklen på dansk og tilføj dine kommentarer til synspunkter i teksten.

Skriftlig evaluering.

 

   © Tungumálaver Den Danske Ordbog